Team

Łukasz Tymecki, PhD, DSc

CEO, co-owner

l.tymecki@uw.edu.pl
l.tymecki@microanalysis.pl

Michał Michalec, MSc

CTO, co-owner

m.michalec@uw.edu.pl
m.michalec@microanalysis.pl

Judyta Sobczyk

Consultant / PR

j.sobczyk@microanalysis.pl

Andrzej Szmalc

Interim Manager

a.szmalc@microanalysis.pl