Microanalysis » Firma

Firma

Co oferujemy

Microanalysis dostarcza nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na szybką i wiarygodną diagnostykę w obszarze chorób przewlekłych.
W naszych działaniach kierujemy się:

  • Wiedzą akademicką i doświadczeniem praktycznym
  • Innowacyjnością oraz kreatywnością
  • Skutecznością (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • Odpowiedzialnością i uczciwością (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Jesteśmy stale rozwijającą się innowacyjną firmą technologiczną. Wspieramy naszych klientów i partnerów w podnoszeniu ich efektywności. Dostarczamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z partnerami, którzy wspierają nas swoją wiedzą i potencjałem organizacyjnym.

Poprzez nasze doświadczenie i wiedzę oraz produkty i usługi dostarczamy naszym klientom i partnerom korzyści biznesowe i strategiczne czynniki ich przewagi konkurencyjnej.

Konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Koncentrujemy się na obszarach naszych kluczowych kompetencji. Tworzymy kulturę innowacji i kreatywności.

Kim jesteśmy

W Microanalysis Sp. z o. o. prowadzimy prace badawczo-rozwojowe oraz komercjalizujemy w obszarze zastosowania rozwiązań chemii analitycznej na rzecz przyspieszenia diagnostyki jesteśmy platformą rozwojową projektów wspierających diagnostykę w chorobach przewlekłych. Stosujemy nowoczesne techniki prototypowania i wytwarzania takie jak druk 3D i obróbka CNC. Użycie nieoczywistych do tej pory rozwiązań pozwoliło na uproszczenie dzięki naszym urządzeniom diagnostyki medycznej oraz dają możliwość detekcji różnych substancji tym samym zapewniając całkiem nowy standard spersonalizowanej opieki nad pacjentem.

W naszym flagowym projekcie analizatora dializatu, umożliwiającego personalizację zabiegu dializy, wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania oparte o układy przepływowe Nasze urządzenie ma charakter uniwersalny – może współpracować z każdym modelem sztucznej nerki. Działa w czasie rzeczywistym, dzięki czemu umożliwia weryfikację poziomu toksyn w płynie w trakcie dializy. Tym samym ułatwia wprowadzenie indywidualnej terapii i może pozwolić na redukcję czasu samej dializy. Zwiększa znacząco komfort pacjentów, a dzięki wykorzystaniu nowatorskich narzędzi cyfrowych dostarcza precyzyjnego zestawu danych klinicznych związanych z historią chorobową oraz bieżącymi postępami leczenia danego pacjenta Naszym celem jest osiągnięcie unikalnej w skali światowej możliwości doboru parametrów dializoterapii w taki sposób, aby była ona „szyta na miarę” dla danego pacjenta pozwalając na personalizację zabiegów i dostosowania sposobu leczenia do indywidualnych potrzeb.

Celem dalszego usprawniania i unowocześniania diagnostyki medycznej rozpoczęliśmy także prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na przeprowadzenie setek analiz przesiewowych przy wykorzystaniu minimalnej ilości materiału badawczego i odczynników.

Obecnie, w ramach projektu Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy wspólnie z I Kliniką Nefrologii I Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku realizujemy eksperyment medyczny, który umożliwia zebranie cennych danych wykorzystywanych do tworzenia modelu predykcyjnego pozwalającego na powiązanie stężenia toksyn we krwi pacjenta oraz w dializacie, a także walidację urządzenia i udowodnienie jego skuteczności w warunkach rzeczywistych.

Microanalysis powstało jako spółka spin off. Dzięki inwestorom komercyjnym obecnie stanowi platformę tworzenia i rozwoju nowych rozwiązań dla branży lifescience, pozwalających na automatyzację i cyfryzację procesów i procedur, umożliwiających znaczące podniesienie komfortu, wydajności pracy i skuteczności pracy personelu medycznego poprzez tworzenie inteligentnych układów sterujących i monitorujących, oprogramowania czy aplikacji. W naszych projektach wykorzystujemy dedykowane rozwiązania typu lab on chip służące różnym gałęziom analizy chemicznej, medycznej, środowiskowej i procesowej.

Nasza historia

2018 – utworzenie spółki typu spin-off we współpracy z Ośrodkiem Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego celem komercjalizacji opracowanego w ramach wieloletniej pracy naukowej polskich naukowców Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego unikalnego analizatora dializatu.

2020 – wejście kapitałowe polskiego funduszu inwestycyjnego Kopacki Investment działającego na rzecz rozwijania technologii w obszarze medycyny, biotechnologii i innowacji technicznych.

2020 – otrzymanie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (konkurs Szybka Ścieżka 5/1.1.1/2020) na realizację projektu pn. Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy dofinansowanego w ramach konkursu Szybka Ścieżka. Wysokość dofinansowania: 5 921 556,50 PLN., całkowita wartość Projektu: 8 833 113,75 PLN. Komercyjny projekt rozwijania monitora dializ rozpoczęto w grudniu 2020 roku i faza I potrwa do końca czerwca 2023

2021– opracowanie oraz rozwój innowacyjnych systemów lab-on-paper do wielkoprzepustowej kolorymetrycznej analizy metabolitów.

2022– rozpoczęcie prac naukowo-badawczych nad możliwością zastosowania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję do dalszego rozwoju terapii nerkozastępczej