Microanalysis » Oferta

Oferta

Obszary naszych projektów

 • chemia analityczna
 • układy przepływowe
 • mikrofluidyka
 • układy lab on a chip
 • metody oznaczeń lab-on-paper
 • projektowanie urządzeń pomiarowych
 • automatyzacja procesów, w tym analitycznych
 • optoelektronika
 • elektrochemia
 • projektowanie trójwymiarowe
 • szybkie prototypowanie (FDM, SLA, CNC)
 • programowanie mikrokontrolerów
 • inżynieria materiałowa
 • wyroby medyczne, w tym biomateriały (polimerowe, kompozytowe) i nanomateriały

Na co możesz liczyć

 • wielopłaszczyznowa ewaluacja koncepcji lub nadanie ram wykonania Twojej koncepcji 
 • zaprojektowanie urządzenia 
 • doradztwo naukowe i technologiczne zorientowane na uzyskanie wiarygodnego wyniku analizy 
 • doradztwo w zakresie projektowania metody pobierania próbki i analizy chemicznej 
 • przygotowanie projektu 3D 
 • wydruk prototypu w technologii FDM 
 • testy chemiczne i analityczne zaprojektowanych rozwiązań 
 • otrzymanie biomateriałów i nanomateriałów 
 • doradztwo w zakresie projektowania, syntezy oraz badania właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych biomateriałów 
 • oprogramowanie medyczne

Aktualnie prowadzimy projekty

 • Opracowanie innowacyjnych systemów lab-on-paper do wielkoprzepustowej kolorymetrycznej analizy metabolitów.
 • Zautomatyzowane układy do okresowego pobierania próbek
 • Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy (NCBR 5.1.1.1.)

Jakie projekty prowadziliśmy

 • System zdalnej kontroli zaworów układu do syntezy radiofarmaceutyków.
 • Prototyp celi do elektroosadzania stopów metali.
 • Urządzenia do pomiaru zawartości węglanów w płynie dializacyjnym