Microanalysis » Projekt

Projekt

Hemodialysis equipment for treatment renal diseases failure. Cle
Osobisty monitor do hemodializy

Kompletne rozwiązanie do kontroli i monitorowania leczenia hemodializą

Slide
Projekt POIR.01.01.01-00-1213/20-00
Microanalysis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, autonomicznego analizatora chemicznego (pHDm), monitorującego w czasie rzeczywistym stężenie toksyn mocznicowych (kreatynina/mocznik/jony fosforanowe) w dializacie podczas trwania zabiegu hemodializy.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 921 556,50 zł


We are working on a Project devoted as a response to the COVID-19 pandemic situation. We are developing an autonomous analyzer that monitors the quality of hemodialysis treatment (extracorporeal dialysis) as a tool supporting the work of nephrologists in dialysis stations.
The developed technology will increase the safety of patients and enable the optimization of the duration of dialysis. It is particularly important under the current, strict sanitary and epidemiological regime, which, as expected, will not be abolished shortly.
Nephrologists currently face a challenging task - the complexity of procedures connected with the COVID pandemic forces them to look for solutions to reduce the duration of the process without limiting its effectiveness.
Such a task is practically impossible without analytical monitoring of the dialysis progress. The advantage of the technology will be the possibility of instant real-time acquisition of reliable data from many treatments. The monitoring system will allow the nephrologist to minimize the risk of contact with patients potentially infected with SARS-CoV-2. A statistical analysis of the duration of treatments concerning the actual progress in blood purification gives information about the effectiveness of the treatment in a given time. It allows for better management of the operating time of the dialysis station (the doctor may decide to shorten or extend a given dialysis session depending on the real need of the patient). Nowadays, the possibility of shortening dialysis duration is being considered for all patients. Patients should be protected against inadequate treatment, and it could be done thanks to the analytical assessment of the adequacy of the dialysis dose obtained by monitoring the procedure.
The technology developed within the Project will change the standards of treatment in a pandemic and post-pandemic situation.
We will offer our technology to the industrial partners after completing the industrial research and development phases of the Project:
Development of universal scheme of uremic toxin detection.Development of a mathematical model of hemodialysis adequacy prediction.Development of redundant and robust monitors of hemodialysis.Construction and evaluation of demo series of monitors.Integration of elements of the monitoring ecosystem and validation of monitoring devices.Certification of the system to meet the medical device class II requirements.
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Program.
Project implemented as part of the National Centre for Research and Development call: Fast Track POIR.01.01.01-00-1213/20-00
The total value of the Project: PLN 8 833 113,75The total value of funding: PLN 5 921 556,50
Najważniejsze cechy
Analiza ilościowa
Urządzenie jest w stanie przeprowadzić ilościową analizę wybranych markerów mocznicowych: mocznika, kreatyniny i fosforanu nieorganicznego. Jakość wyników jest tak samo pewna, jak wyniki szeroko stosowanych wielofunkcyjnych analizatorów klinicznych. Co więcej, metody oznaczania ilościowego są zoptymalizowane pod kątem skrócenia czasu analizy, zużycia odczynników oraz zwiększenia czułości i precyzji.
Oparte na chmurze
Całe rozwiązanie jest oparte na chmurze. Wyniki monitoringu zapisywane są w czasie rzeczywistym na serwerach zdalnych lub serwerach w stacjach dializ. Zapewnia to całodobowy dostęp do danych dla personelu medycznego i może być łatwo łączony z istniejącymi medycznymi centrami danych. Serwery odpowiadają za interpretację wyników i dalsze obliczanie parametrów dializy.
Łatwy dostęp
Prosta w obsłudze konstrukcja urządzeń umożliwia obsługę monitorów przez niewykwalifikowany personel. Urządzenia monitorujące są zaprojektowane do podłączania i uruchamiania (plug-and-play). Cała analiza ilościowa, kalibracja i testy wewnętrzne wykonywane są pod kontrolą zdalnego serwera. Użytkownik jest informowany o pracy urządzenia na własnym smartfonie lub komputerze.
Uniwersalny design
Urządzenie posiada uniwersalną hydraulikę i elektronikę. Zmiana pożądanej analizy (analitów: DUN - jony mocznika, kreatyniny lub jonów fosforanowych) określa hermetyczny wkład z odpowiednią ilością odczynników pozwalających na monitorowanie pojedynczej sesji HD.
Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z dowolnym modelem aparatu do hemodializy.
Nie ingeruje w budowę dializatora. Urządzenie łączy się z wylotem zużytego płynu dializacyjnego. Odpady z analizy wrzucone do strumienia zużytego dializatu lub przechowywane w kasecie (w zależności od lokalnych przepisów środowiskowych). Wymaga jedynie podłączenia zasilania (dostępne z własną baterią).
NASZ ZESPÓŁ
Michał Michalec
Członek Zarządu
CTO, współwłaściciel
Łukasz Tymecki
Kierownik B+R współwłaściciel
Aleksandra Jankowiak
Administracja Projektu POIR.01.01.01-00-1213/20-00
Korzyści
Redukcja stresu
Hemodializa to stresująca metoda leczenia. Usunięcie części krwi i gwałtowne zmiany stężenia toksyn w krwiobiegu powodują stres narządowy poprzez tworzenie gradientu stężeń. Poprzez skrócenie czasu pojedynczego zabiegu i zwiększenie jego wydajności możliwe jest zmniejszenie stresu organizmu spowodowanego zaburzoną równowagą hemostatyczną.
Długoterminowy monitoring
Aby zapewnić pacjentowi wysoki komfort, należy przepisać ostrożne i odpowiednie dawkowanie leczenia HD. System Osobistego Monitora Hemodializy umożliwia personelowi medycznemu monitorowanie zmian poziomu toksyn u pacjenta nie tylko raz w miesiącu, ale podczas każdej dializy. Dostarcza lepszej informacji o aktualnym stanie zdrowia chorego na nerki.
low_priority
Redukcja kosztów
Skrócenie czasu leczenia pozwala na zmniejszenie kosztów osobowych i operacyjnych. Prawie 65% kosztów dializy to pensje personelu medycznego, prąd, woda i koncentrat płynu dializacyjnego. Wiarygodne planowanie leczenia pozwalające na skrócenie czasu, może również obniżyć koszty leczenia nawet o 25% m.in. zwiększenie przepustowości dializatorów.
NASZE PUBLIKACJE
Nasze publikacje