Microanalysis » Projekt POIR

Projekt POIR

Hemodialysis equipment for treatment renal diseases failure. Cle
Osobisty monitor do hemodializy

Kompletne rozwiązanie do kontroli i monitorowania leczenia hemodializą

Slide
Projekt POIR.01.01.01-00-1213/20-00
Microanalysis Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacyjny chemiczny analizator dializatu, umożliwiający personalizację zabiegu dializy.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, autonomicznego analizatora chemicznego (pHDm), monitorującego w czasie rzeczywistym stężenie toksyn mocznicowych (kreatynina/mocznik/jony fosforanowe) w dializacie podczas trwania zabiegu hemodializy.

Wartość projektu: 8 833 113,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 921 556,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Najważniejsze cechy
Analiza ilościowa
Urządzenie jest w stanie przeprowadzić ilościową analizę wybranych markerów mocznicowych: mocznika, kreatyniny i fosforanu nieorganicznego. Jakość wyników jest tak samo pewna, jak wyniki szeroko stosowanych wielofunkcyjnych analizatorów klinicznych. Co więcej, metody oznaczania ilościowego są zoptymalizowane pod kątem skrócenia czasu analizy, zużycia odczynników oraz zwiększenia czułości i precyzji.
Oparte na chmurze
Całe rozwiązanie jest oparte na chmurze. Wyniki monitoringu zapisywane są w czasie rzeczywistym na serwerach zdalnych lub serwerach w stacjach dializ. Zapewnia to całodobowy dostęp do danych dla personelu medycznego i może być łatwo łączony z istniejącymi medycznymi centrami danych. Serwery odpowiadają za interpretację wyników i dalsze obliczanie parametrów dializy.
Łatwy dostęp
Prosta w obsłudze konstrukcja urządzeń umożliwia obsługę monitorów przez niewykwalifikowany personel. Urządzenia monitorujące są zaprojektowane do podłączania i uruchamiania (plug-and-play). Cała analiza ilościowa, kalibracja i testy wewnętrzne wykonywane są pod kontrolą zdalnego serwera. Użytkownik jest informowany o pracy urządzenia na własnym smartfonie lub komputerze.
Uniwersalny design
Urządzenie posiada uniwersalną hydraulikę i elektronikę. Zmiana pożądanej analizy (analitów: DUN - jony mocznika, kreatyniny lub jonów fosforanowych) określa hermetyczny wkład z odpowiednią ilością odczynników pozwalających na monitorowanie pojedynczej sesji HD.
Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z dowolnym modelem aparatu do hemodializy.
Nie ingeruje w budowę dializatora. Urządzenie łączy się z wylotem zużytego płynu dializacyjnego. Odpady z analizy wrzucone do strumienia zużytego dializatu lub przechowywane w kasecie (w zależności od lokalnych przepisów środowiskowych). Wymaga jedynie podłączenia zasilania (dostępne z własną baterią).
Michał Michalec
Członek Zarządu
CTO, współwłaściciel
Łukasz Tymecki
Kierownik B+R współwłaściciel
Aleksandra Jankowiak
Administracja Projektu POIR.01.01.01-00-1213/20-00
Korzyści
Redukcja stresu
Hemodializa to stresująca metoda leczenia. Usunięcie części krwi i gwałtowne zmiany stężenia toksyn w krwiobiegu powodują stres narządowy poprzez tworzenie gradientu stężeń. Poprzez skrócenie czasu pojedynczego zabiegu i zwiększenie jego wydajności możliwe jest zmniejszenie stresu organizmu spowodowanego zaburzoną równowagą hemostatyczną.
Długoterminowy monitoring
Aby zapewnić pacjentowi wysoki komfort, należy przepisać ostrożne i odpowiednie dawkowanie leczenia HD. System Osobistego Monitora Hemodializy umożliwia personelowi medycznemu monitorowanie zmian poziomu toksyn u pacjenta nie tylko raz w miesiącu, ale podczas każdej dializy. Dostarcza lepszej informacji o aktualnym stanie zdrowia chorego na nerki.
low_priority
Redukcja kosztów
Skrócenie czasu leczenia pozwala na zmniejszenie kosztów osobowych i operacyjnych. Prawie 65% kosztów dializy to pensje personelu medycznego, prąd, woda i koncentrat płynu dializacyjnego. Wiarygodne planowanie leczenia pozwalające na skrócenie czasu, może również obniżyć koszty leczenia nawet o 25% m.in. zwiększenie przepustowości dializatorów.

Monitorowanie hemodializy w czasie rzeczywistym

Przedmiotem projektu jest opracowanie narzędzia wspierającego pracę lekarzy na Stacjach Dializ, czyli autonomicznego analizatora, monitorującego stężenie toksyn mocznicowych w trakcie trwania zabiegu hemodializy (dializy pozaustrojowej). Urządzenie dzięki automatycznemu pobieraniu próbek post-dializatu oraz wykonywaniu oznaczeń stężeń mocznika, kreatyniny oraz fosforanów na drodze prostych, dobrze przebadanych reakcji chemicznych w trakcie trwania zabiegu umożliwia dostarczenie wiarygodnych danych dotyczących postępów procesu hemodializy oraz jego efektywności w sposób całkowicie neutralny dla pacjenta.

Planowanym rezultatem projektu jest system monitorujący dializę, składający się z następujących komponentów: kompaktowego i ekonomicznego komponentu hydrauliczno-elektronicznego; zintegrowanego, bezprzewodowego systemu sterująco-akwizycyjnego, zasobnika na odczynniki (kartridża), aplikacji obliczeniowej, modelu predykcji w formie aplikacji współdziałającej z aplikacją komponentu obliczeniowego.

Zespół specjalistów:

Firma obecnie zatrudnia około 20 pracowników, w tym inżynierów, o zróżnicowanych kompetencjach z zakresu chemii analitycznej, biotechnologii, automatyki i robotyki, elektroniki, projektowania i druku 3D, konstrukcji urządzeń, rozwijania oprogramowania i sztucznej inteligencji, związanych zawodowo i/lub naukowo z takimi wiodącymi jednostkami jak:

  • Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, najbardziej prestiżowy wydział chemiczny w Polsce, jeden z najlepszych ośrodków w Europie, najlepsza Uczelnia Państwowa w Polsce.
  • Zakład II Biomateriałów i Systemów Biotechnologicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • Pracownia Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • I Klinika Nefrologii I Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
  • Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Kluczowy Personel Projektu:

Dr hab. Łukasz Tymecki, prof. ucz. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ORCID https://orcid.org/0000-0002-3332-8307

Chemik analityk, pomysłodawca i współautor licznych przełomowych koncepcji związanych z miniaturyzacją i automatyzacją urządzeń służących do oznaczania substancji istotnych z klinicznego punktu widzenia. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym FNP-Impuls, międzynarodowy autorytet w dziedzinie układów przepływowych wykorzystywanych w chemii analitycznej.
Wśród jego licznych osiągnięć naukowych można wymienić opracowanie pionierskich detektorów i systemów analitycznych stosowanych w rzeczywistej analizie chemicznej, szczególnie dla potrzeb analityki klinicznej. Współautor licznych publikacji naukowych indeksowanych w najważniejszych naukowych bazach danych, patentów oraz zgłoszeń patentowych. Ważność jego dokonań potwierdza niezwykle wysoki Wskaźnik Hirscha wynoszący aż 21, który jednoznacznie świadczy o tym, iż wyznacza on najnowsze trendy oraz kierunki rozwoju chemii analitycznej w kontekście konstruowania nowych urządzeń na arenie międzynarodowej. Kierownik oraz Główny Wykonawca wielu niezwykle wartościowych projektów badawczych, dotyczących m.in. mikrosystemów analitycznych Labon-LED oraz mikrosystemów analitycznych do detekcji istotnych markerów nefrologicznych czy optoelektronicznych detektorów chemicznych i systemów bioanalitycznych dla potrzeb laboratoryjnej diagnostyki klinicznej, których realizacja znacząco przyczyniła się do rozwoju nauki, a także przyniosła liczne korzyści dla społeczeństwa.

Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ ORCID https://orcid.org/0000-0001-7090-8856

Światowy autorytet z obszaru nefrologii i transplantacji, współautorka ponad 200 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach specjalistycznych, współautorka 23 książek specjalistycznych. Laureatka dziesiątek nagród. Jej wiedza ekspercka oraz ogromne doświadczenie zarówno naukowe, jak i kliniczne przyczyniły się do znaczącego postępu w obrębie leczenia nerkozastępczego.
Dzięki jej zaangażowaniu, we współpracy z Zakładem Patomorfologii Lekarskiej UMB, Kliniką Chirurgii Naczyń i Transplantacji UMB oraz Pracownią Immunologiczną Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii w Warszawie, w 2011 roku I Klinika Nefrologii i Transplantologii rozpoczęła wykonywanie zabiegów biopsji protokolarnej jako druga jednostka w Polsce i stała się jedynym monitorującym stężenie DSA u pacjentów po przeszczepieniu nerki. Co więcej, w 2017 zespół pod nadzorem prof. Naumnik wdrożył system telemonitoringu ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (Sharesource).
Prof. Beata Naumnik jest członkiem licznych rad i stowarzyszeń, nieustannie wyznacza nowe kierunki w obszarze rozwoju światowej nefrologii. Jako ekspert bierze udział w licznych wydarzeniach naukowych odbywających się na arenie międzynarodowej.

Dr Michał Michalec – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ORCID https://orcid.org/0000-0003-2029-0714

Doktorant w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno Przyrodniczych UW. Swoje badania realizuje na Wydziale Chemii UW oraz w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik UW, chemik analityk, którego główna działalność naukowa koncentruje się na konstrukcji, optymalizacji mechanicznych/automatycznych metod analizy chemicznej, czujników optycznych i elektrochemicznych, uwzględniając także biochemiczne metody rozpoznania. O niezwykle aplikacyjnym charakterze prowadzonych przez niego badań świadczą przyznane patenty oraz dokonane zgłoszenia patentowe. Swoje doświadczenie rozwijał podczas zagranicznego stażu na University of the Balearic Islands w grupie badawczej prof. Manuela Miró, a także w ramach współpracy z różnymi jednostkami naukowymi oraz medycznymi. Współautor licznych publikacji naukowych w najbardziej prestiżowych czasopismach takich jak ACS Analytical Chemistry, Talanta, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Sensors and Actuators B: Chemical czy Analytica Chimica Acta oraz wielu wystąpień konferencyjnych na najważniejszych konferencjach z obszaru chemii analitycznej.

Pozostali członkowie Zespołu B+R:

– Dr hab. Agnieszka Więckowska, prof. ucz. – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ORCID https://orcid.org/0000-0002-3252-4242
– Dr inż. Łukasz Janus ORCID https://orcid.org/0000-0002-5969-1884
– Dr inż. Marcin Grzeczkowicz ORCID https://orcid.org/0000-0001-8775-6940
– Mgr Olga Kopacka
– prof. dr hab. Jacek Waniewski ORCID https://orcid.org/0000-0002-2705-504X
– Inż. Mateusz Stawicki
– Mgr inż. Joanna Wądołowska-Frej

Zespół medyczny:

Dr n. med. Karolina Dworzańczyk

Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej czynników ryzyka zgonu u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek hospitalizowanych w referencyjnym ośrodku nefrologicznym. Ekspertka z obszaru leczenia nerkozastępczego oraz chorób wewnętrznych. Dzięki wieloletniej pracy w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku posiada ona ogromną wiedzę i doświadczenie z hemodializy oraz dializy dootrzewnowej.

lek. Barbara Łabij-Reduta

Absolwentka Wydziału Lekarskiego, w 2020 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne z Nefrologii w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz rozpoczęła specjalizację z transplantologii. Regularnie bierze udział w licznych kursach i szkoleniach stale podnosząc swoje kompetencje, a także poznając najnowsze trendy w obszarze nefrologii, które aktywnie implementuje.

Slide
Najważniejsze cechy
Analiza ilościowa
Urządzenie jest w stanie przeprowadzić ilościową analizę wybranych markerów mocznicowych: mocznika, kreatyniny i fosforanu nieorganicznego. Jakość wyników jest tak samo pewna, jak wyniki szeroko stosowanych wielofunkcyjnych analizatorów klinicznych. Co więcej, metody oznaczania ilościowego są zoptymalizowane pod kątem skrócenia czasu analizy, zużycia odczynników oraz zwiększenia czułości i precyzji.
Oparte na chmurze
Całe rozwiązanie jest oparte na chmurze. Wyniki monitoringu zapisywane są w czasie rzeczywistym na serwerach zdalnych lub serwerach w stacjach dializ. Zapewnia to całodobowy dostęp do danych dla personelu medycznego i może być łatwo łączony z istniejącymi medycznymi centrami danych. Serwery odpowiadają za interpretację wyników i dalsze obliczanie parametrów dializy.
Łatwy dostęp
Prosta w obsłudze konstrukcja urządzeń umożliwia obsługę monitorów przez niewykwalifikowany personel. Urządzenia monitorujące są zaprojektowane do podłączania i uruchamiania (plug-and-play). Cała analiza ilościowa, kalibracja i testy wewnętrzne wykonywane są pod kontrolą zdalnego serwera. Użytkownik jest informowany o pracy urządzenia na własnym smartfonie lub komputerze.
Uniwersalny design
Urządzenie posiada uniwersalną hydraulikę i elektronikę. Zmiana pożądanej analizy (analitów: DUN - jony mocznika, kreatyniny lub jonów fosforanowych) określa hermetyczny wkład z odpowiednią ilością odczynników pozwalających na monitorowanie pojedynczej sesji HD.
Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z dowolnym modelem aparatu do hemodializy.
Nie ingeruje w budowę dializatora. Urządzenie łączy się z wylotem zużytego płynu dializacyjnego. Odpady z analizy wrzucone do strumienia zużytego dializatu lub przechowywane w kasecie (w zależności od lokalnych przepisów środowiskowych). Wymaga jedynie podłączenia zasilania (dostępne z własną baterią).
NASZ ZESPÓŁ
Michał Michalec
Członek Zarządu
CTO, współwłaściciel
Łukasz Tymecki
Kierownik B+R współwłaściciel
Aleksandra Jankowiak
Administracja Projektu POIR.01.01.01-00-1213/20-00